1. PREDSLOV

0:00
0:00
0:00
0:00

2. EXECUTIVE SUMMARY

0:00
0:00

3. ÚVOD

0:00
0:00

4. METODIKA

0:00
0:00

5. KAPITOLA 1: SLOVENSKÝ MODEL MANAŽOVANEJ KONKURENCIE

1.1 ORGANIZÁCIA: V JEDNEJ SKUPINE S NEMECKOM, HOLANDSKOM A SO ŠVAJČIARSKOM

0:00
0:00

5. KAPITOLA 1: SLOVENSKÝ MODEL MANAŽOVANEJ KONKURENCIE

1.2 VÝSLEDKY: DO KLUBU 800 MÁME EŠTE ĎALEKO

0:00
0:00

5. KAPITOLA 1: SLOVENSKÝ MODEL MANAŽOVANEJ KONKURENCIE

1.3 COVID - 19 : STEP TEST SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

0:00
0:00

5. KAPITOLA 1: SLOVENSKÝ MODEL MANAŽOVANEJ KONKURENCIE

1.4 ZAJACOVA REFORMA: VYSOKO KOMPATIBILNÁ S ENTHOVENOM

0:00
0:00