MUDr. RUDOLF ZAJAC

(na fotografii vľavo)

Lekár a manažér. V roku 1975 absolvoval Lekársku fakultu a nastúpil na Urologickú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V nemocnici pôsobil ako urológ a rádiodiagnostik do roku 1991. V roku 1979 získal atestáciu 1. stupňa z odboru urológia a v roku 1983 atestáciu 2. stupňa. V rokoch 1991 až 2002 bol riaditeľom rakúsko-slovenskej obchodnej spoločnosti Alpine Tatra Alpine, a. s., Bratislava.

V rokoch 2002 až 2006 bol ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas svojho funkčného obdobia presadil zásadnú reformu slovenského zdravotného systému v podobe šiestich navzájom prepojených zákonov.

V rokoch 2010 až 2013 bol poradcom českého ministra financií. Od roku 2006 vedie vlastnú poradenskú firmu Health direct, s. r. o., a zaoberá sa poradenstvom v oblasti investícií do zdravotníctva, platobných mechanizmov, manažmentu rizika pacienta, definovania nároku pacienta (BBP – basic benefit package). Spolupracuje so Svetovou bankou ako konzultant. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

doc. Ing. PETER PAŽITNÝ, MSc., PhD.

(na fotografii vpravo)

Pôsobí ako lektor metód ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov na Fakulte managementu Vysokej školy ekonomickej (FM VŠE) v Prahe. Je lídrom Institutu managementu zdravotnických služeb a garantom špecializácie Management ve zdravotnictví na FM VŠE.

Zároveň je konzultantom sektora zdravotníctva vofirme Pažitný & Kandilaki, s. r. o., ktorá poskytuje konzultačné služby slovenským a zahraničným klientom. Spolupracuje s WHO, Svetovou bankou a European Observatory on Health Systems and Policies naprojekte Health Systems and Policy Monitor (HSPM(.

Je ekonóm, absolvoval inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, má titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb zo Semmelweis University v Budapešti, PhD. z marketingu v zdravotníctve z Ekonomickej univerzity v Bratislave a doc. z Fakulty managementu Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

V rokoch 2002 až 2004 bol poradcom ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Od januára 2005 do decembra 2014 pôsobil ako výkonný riaditeľ Health Policy Institute. Taktiež bol poradcom voblasti zdravotnej politiky pre ministrov zdravotníctva v Česku a Maďarsku. Odroku 2011 je výkonným riaditeľom Central & East European Health Policy Network."

Mediálne výstupy

Slovenské zdravotníctvo v post-covidovej ére

doc. Ing. PETER PAŽITNÝ, MSc., PhD.

MUDr. RUDOLF ZAJAC